Pomoć i upute za pretraživanje

Izravno pretraživanje bibliografske baze podataka
- Sličice u pretraživanju -
- Način traženja -
- Podatkovne kategorije -
- Ograničenja -

Pretraživanje bibliografske baze podataka kroz normativne datoteke
- Pojmovnik -
- Osobnik -
- Korporativna tijela -
- Sličice u pretraživanju -


Izravno pretraživanje bibliografske baze podataka


Obrazac za pretraživanje sadrži nekoliko rubrika za pretraživanje. Logičkim operatorom "AND" ("I") među rubrikama upisane riječi se povezuju u jedinstveni zahtjev za pretraživanje.

Pridruženi izbornici s lijeve i desne strane rubrika za upis podataka omogućuju promjenu njihovog početnog značenja i logičkog operatora u "OR" / "ILI".

Pretraživanje se pokreće sa "TRAŽI" ili tipkom "Enter" na tipkovnici.

Ukoliko program ne nađe riječ upisanu s dijakritičkim znakovima (odnosno neznate upisati neko slovo strane abecede) pokušajte upisati istu riječ bez njih - npr. umjesto München upišite Munchen.

Vrh


Sličice u pretraživanju bibligrafske baze podataka

Navigacija
Početna stranica
Jedinice više razine
Jedinice niže razine
Obrazac za pretraživanje
Tip zapisa
Omeđena publikacija
Serijska publikacija
Nakladnička cjelina
Članak
Naslov cjeline

Vrh


Sličice u pretraživanju normativnih baza podataka

Navigacija
Početna stranica
Viši (širi) pojam
Niži (uži) pojam
Obrazac za pretraživanje
Pretraživanje
Odrednica se prenosi u obrazac za traženje, po potrebi dopunjava dodatnim zahtjevima, traži se po tekstu podatkovne kategorije.
Izravan dohvat zapisa koji sadrže odrednicu kao predmet sadržaja.
Izravan dohvat zapisa koji sadrže odrednicu i/ili njene uže pojmove kao predmet sadržaja.

Vrh


Način traženja

Po riječima traži svaku od zadanih riječi bilo gdje, bez obzira na poredak
Po početku traži zadanu riječ/sintagmu kao početak teksta podatkovne kategorije (npr. naslova)
Točno traži zadanu riječ/sintagmu bilo gdje

Vrh


Podatkovne kategorije u padajućim izbornicima za pretraživanje bibliografske baze podataka

Inicijalni obrazac za pretraživanje nudi sadržajno različita polja obrasca za upis riječi i sintagmi koje se tada logičkom funkcijom "I/AND" povezuju u jedinstven zahtjev za pretraživanje. Padajući izbornici na svakom od polja omogućuju promjenu sadržaja svakog od polja i logičke funkcije u ILI/OR.

Autor
pojedinačni i korporativni autori, obuhvaća i osobe sekundarne važnosti - urednike, prevoditelje itd.
Naslov
glavni stvarni naslov, drugi naslovi - usporedni, prethodni, značajni podnaslovi itd.
Predmet
osobna i korporativna imena, zemljopisni nazivi, vremenske odrednice, tematske odrednice, formalne odrednice
Nakladnik
institucije/tijela sekundarne odgovornosti - nakladnik, tiskara itd.
ISSN,ISBN
međunarodne identifikacije
Sve
Obuhvaća sve već spomenute kategorije podataka i napomene.

Vrh


Ograničenja u pretraživanju bibliografske baze podataka

Po vrsti građe:

  • Knjige
  • Serijske publikacije
  • Članci
  • Nakladničke cjeline

Po vremenu nabave:

  • Novi naslovi

Po vremenu izdavanja:

  • Godina - do godine

Vrh


Pretraživanje bibliografije kroz normativne datoteke

Pretraživanje normativnih datoteka provodi se kroz deskriptore, njihove varijantne oblike i opise značenja. Dodatno kretanje među zapisima omogućeno je hipertekstualnim hijerarhijskim i asocijativnim vezama. Korisniku se omogućuje da pretraži normativnu datoteku i točnije odabere odrednicu kojom želi pretražiti bibliografiju.
Mogućnosti pretraživanja bibliografske baze podataka izabranom odrednicom vidi kroz opis sličica koje ih označavaju.

Vrh


Pojmovnik

Pojmovnik sadrži deskriptore koji se međusobno mogu hijerarhijski strukturirati (BT, NT) i asocijativno povezivati (RT). Po potrebi im se dodaje kratak opis (SN) te varijantni oblici (UF) umjesto kojih se koriste u sadržajnoj obradi bibliografskih jedinica. Bogatstvo varijantnih oblika osigurava korisniku da sa što manje potrebnog predznanja pronađe korišteni deskriptor kojim će pretražiti katalog.
Svaka se deskriptor koristi kao reprezantacija JEDNOG značenja. U slučaju višeznačnosti osnovnom se iskazu dodaju razlikovni elementi.

Pojmovnik sadrži:

  • tematske odrednice i pododrednice
  • osobna imena kao sadržajne odrednice i pododrednice
  • zemljopisne nazive kao sadržajne odrednice i pododrednice.

Vrh


Osobnik

Osobnik sadrži standardizirani oblik osobnih imena koji služi za obradu autorstva građe. U slučaju jednakih imena dodaju se razlikovni elementi (struka, mjesto rođenja, godine itd.).
Imenu se pridružuju svi varijantni oblici te pseudonimi. U opisu se navodi struka, mjesto i vrijeme rođenja/smrti.

Vrh


Korporativna tijela

Služi za obradu korporativnog autorstva građe. U slučaju jednakih naziva dodaju se razlikovni elementi (npr. mjesto).
Nazivu se pridružuju svi varijantni oblici pod kojima je korporativno tijelo poznato.

Vrh