Elektronički katalog Knjižnice KBF-a obuhvaća preko 35 000 naslova knjiga, periodike i članaka (za sada u malom opsegu) s područja teologije, filozofije, povijesti i drugih srodnih društveno-humanističkih disciplina. Manji dio fonda nije još informatički obrađen, ali je pretraživ u kartičnom katalogu i u registrima koji se nalaze u Knjižnici.

Bibliografska je baza podataka pretraživa kroz:

   osobna imena autora, urednika i drugih suradnika
   riječi iz naslova publikacija i članaka
   predmetne odrednice
   imena korporativnih autora, nakladnika i tiskara
   međunarodne identifikacijske oznake (ISSN; ISBN)
   vrijeme izdavanja kod omeđenih publikacija
Bibliografskoj je bazi moguće pristupiti i posredno, pretraživanjem normativnih datoteka:
   korporativna imena
   osobna imena
   tematske odrednice
Pretraživati se može sve ili pojedinu vrstu građe:
   po početku (točan poredak riječi)
   po bilo kojoj riječi (bez obzira na poredak)
   točno (točan poredak riječi, bilo gdje)

Odabirom ograničenog pretraživanja (po vrsti građe: knjige, serijske publikacije, članci, nakladničke cjeline, novi naslovi) ili po godini/intervalu godina izlaženja, bitno se smanjuje broj neželjenih odgovora. Opcijom ograničenja Novi naslovi obuhvaćena su nova izdanja pristigla u Knjižnicu proteklih mjesec dana.

Zapisi bibliografske baze podataka i normativnih datoteka čine strukturirani prostor hipertekstualno povezanih jedinica građe (dio-cjelina, prije-poslije, druga izdanja). To znači da se odgovarajući podaci (ispisani plavo-ljubičastom bojom) koriste kao poveznice s drugim, tematski ili formalno povezanim, segmentima baze.

Pretraživanje baze kroz normativne datoteke thesaurusa omogućava točnije lociranje pojmova i naslova, imena autora ili ustanova.

je oznaka za pokretanje pretraživanja bibliografske i normativnih baza podataka.
Za upute pri pretraživanju, pritisnuti Pomoć/Help ili ikonicu pomoć.


Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta