Elektronički katalog obuhvaća ...

Bibliografska baza podataka pretražuje se izravno ili posredno kroz normativne datoteke kroz:

   osobna imena autora, urednika i drugih suradnika
   imena korporativnih autora, nakladnika i tiskara
   riječi iz naslova publikacija i članaka
   predmetne odrednice
   međunarodne identifikacijske oznake (ISSN; ISBN)
Pretraživati se može sve ili pojedine vrste građe po:
   po početku (točan poredak riječi)
   po bilo kojoj riječi (bez obzira na poredak)
   točno (točan poredak riječi, bilo gdje)

Zapisi bibliografske baze podataka i normativnih datoteka čine strukturirani prostor hipertekstualno povezanih jedinica građe (dio-cjelina, prije-poslije, druga izdanja).

Pretraživanje bibliografske ili normativnih datoteka pokreće se ikonom .


Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta